เข้าสู่ Cook Book ส่วนตัว
E-Mail
ลงทะเบียนสมาชิก
Password
ลืมพาสเวิร์ด
 
   

Food Pedia

พริกไทยขาวเม็ด

พริกไทยขาวเม็ด

white peppercorn [ไวท-เปป-เปอ-คอน]

พริกไทยขาวใช้เป็นเครื่องปรุงกลิ่นและรสอาหาร เหมาะกับอาหารที่ไม่มีสี เช่นแกงจืด

???????????